Back to top

Informatioun an Beroodung

Du brauchs Hëllef?

Du hues Problemer an der Schoul, mat Kolleegen, op der Aarbescht oder mat den Eltren?

Brauchs de Hëllef bei Hausaufgaben, Exposé'en?

Brauchs de Informatiounen iwwert deng Schoulausbildung, Stageplaatz, Beruffsausbildung, Studienausbildung oder een eventuellen Jugendaustausch?

Brauchs de Informatiounen iwwert Gesondheet, Léift oder Sexualitéit?

Brauchs de Informatiounen iwwert Sucht oder Drogenverhaalen?

Oder wels de einfach nëmmen iwwert perséinlech Erfahrungen oder Problemer schwätzen?

Mir lauschteren gäeren noo an berooden dech sou weit mer kënnen.

 

Du muss awer bedenken, dass och eis Kenntnisser Grenzen hun. Mir kënnen dech awer zu sëllegen Kontakter vun aaner Institutiounen weider leeden an dann zesummen no enger Léisung sichen.