Back to top

Oppenen Beräich

                                                                                                                                                                                                              

Eist Jugendhaus besteet aus 3 Etagen,

 

Um Rez-de-chaussée befennt sech den Agangsberäich wou den Billard (deen och als Desch-Tennis emgewandelt kann ginn) an den Kicker stinn, des weideren fannt der Couch'en fir ze chillen.

   

        

                                 

                                               

 

 

Am Traapenhaus hänkt eng Pinnwand op der all wichteg Informatiounen ze liesen sinn an och all eis Aktivitéiten ausgehangen ginn an déi der erch kennt aschréiwen.   

 

                                            

 

 

Um éischten Stack as den Büro vun den Educateuren.

 

Den Infossall mam Label "Jugendinfo" an deem Computeren bereet stinn, wou der kennt Informatiounen zu verschiddenen Beräicher fannen an Hausaufgaben maachen.

 

                      

 

 

 

Um éischten Stack befennt sech eis Kichen an der gudd an oft gekacht gett.

 

                      

 

 

Nierwendrunn ass den Meedecherssall, an deem Meedercher kennen ennert sech sinn.

 

 

 

                               

 

 

Um zweeten Stack as eis Buvette. Hei kent dir Gedrénks, Snacks an Séißegkeeten zu nidregen Präisser kaafen.

 

 

 

 

Natierlech gett et hei och eng Playstation 4 fir FIFA ze zocken an Just Dance ze danzen.

 

Hei stinn Couch'en fir ze chillen, en groussen Desch fir Gesellschaftspiller ze spillen an nach zousätzlech zwee Computeren.